Αποτοξίνωση - Απεξάρτηση

H θεραπευτική φιλοσοφία μας

Στο κέντρο απεξάρτησης αναγνωρίζουμε ότι οι χρήστες ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ καθώς επίσης και οι εθισμένοι στα τυχερά παιχνίδια και τον τζόγο, είναι ασθενείς που χρήζουν ολοκληρωμένης και πλήρως στοχευμένης θεραπείας.

Ξέρουμε ότι η χρήση ναρκωτικών ουσιών όπως η κοκαΐνη και η ηρωίνη αλλά και ο εθισμός στα τυχερά παιχνίδια και την χαρτοπαιξία αποτελούν καταστάσεις που όχι μόνο επηρεάζουν δραστικά την καθημερινότητα των ασθενών αλλά προκαλούν τεράστιο κόστος σε σωματικό, συναισθηματικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Πρώτιστο μας μέλημα είναι να βοηθήσουμε καταρχήν τα εξαρτημένα άτομα να αναγνωρίσουν το πρόβλημά τους και να συμφιλιωθούν με αυτό. Στη συνέχεια τους προτείνουμε εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης των δυσκολιών, επίλυσης των προβλημάτων και διαχείρισης των συναισθημάτων τους μακριά από κάθε είδους χρήση ναρκωτικών ουσιών ή καταφυγή στον τζόγο και τα τυχερά παιχνίδια.

Το μοντέλο που ακολουθούμε καθορίζεται από τρεις βασικές αρχές:

  •     Παροχή θεραπείας στα άτομα που υποφέρουν μακριά από πρακτικές ιδρυματοποίησής τους και επίδειξη αδιαφορίας.
  •     Θεραπεία βασισμένη στην αξιοπρέπεια και τον σεβασμό στην προσωπικότητα του ατόμου.
  •     Παροχή βοήθειας και στα τρία επίπεδα του ανθρώπου : Σωματικό, διανοητικό, πνευματικό.

Η θεραπεία που εφαρμόζουμε χωρίζεται σε τρία στάδια:

Στο πρώτο στάδιο οι στόχοι μας είναι οι εξής:

  •     Αναγνώριση της εξάρτησης και των συνεπειών που προκύπτουν από αυτήν
  •     Αποδοχή της ανάγκης για λήψη βοήθειας
  •     Ανάπτυξη της ελπίδας για ανάρρωση, δημιουργία κινήτρων και καθορισμός στόχων για τη ζωή μετά την απεξάρτηση από ναρκωτικές ουσίες ή τον τζόγο

Στο δεύτερο στάδιο οι στόχοι είναι:

  • Προσαρμογή σε έναν τρόπο ζωής χωρίς αλκοόλ, ναρκωτικά ή τυχερά παιχνίδια   
  • Αναγνώριση και αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων υποτροπής   
  • Δημιουργία νέων κοινωνικών υποστηρικτικών πλαισίων

  Στο τρίτο στάδιο της θεραπείας οι στόχοι είναι:

  •     Επανένταξη στο κοινωνικό περιβάλλον και δημιουργία προϋποθέσεων για μια ζωή μακριά από εξαρτήσεις
  •     Ευθύνη για την διατήρηση των υποστηρικτικών πλαισίων που δημιουργήθηκαν στον δεύτερο στάδιο
  •     Συνέχιση ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων.
  •     Πλήρης επανένταξη στην κοινωνία.